Beskrivning av tjänsten

SunetDrive är en skalbar lagringstjänst som tillhandahålls av Sunet. Den finns i ett privat moln och servrar finns i bland annat SU:s serverhallar, men driftas av Sunet.
Basen är ett serverkluster som lagrar data enligt S3 standard och där data kan nås direkt mot servrarna, via ett gränssnitt som heter "NextCloud" eller via synkklienter som erbjuds av tjänsten liksom andra vanliga synkklienter. 

Målgrupp

Målgrupp för tjänsten är SU:s forskare och doktorander samt grupper inom SU:s adminstration som hanterar större mängder data som ska kunna både skyddas och delas på ett kontrollerat sätt.

Tjänsten innefattar

Lagring av Forskningsdata (SunetDrive/NextCloud) innefattar bland annat följande:

  • Enskild SU-affilierad forskare/doktorand tilldelas 200Gb eget lagringsutrymme som ska användas för forskningsrelaterad lagring och delning
  • Lagringsutrymme kan beställas efter behov via ett formulär för enskilda forskare, forskningsgrupper, projekt eller SU:s administration
  • Tjänsten innefattar säker lagring och delningsstruktur med teknisk redundans för serverkomponenthaverier
  • Regelrätta back-upbehov behöver utredas och beställas efter varje projekts behov.

Support på tjänsten

Support ges via Sunets hjälpsidor samt via biblioteket opedata@su.se liksom via hjälpsidan 

Tilläggstjänster

Programvaran/klienten hämtas via Software Center (Windows) och Self Service (Mac) för dig med Arbetsplatstjänsten.
Om du inte är ansluten till Arbetsplatstjänsten hänvisas du till ditt NextCloudkonto där nedladdning erbjuds i utrymmet för att administrera det egna kontot.
Kopplingar till SND samt e-arkiv planeras.

Beställning och leverans

https://www.su.se/medarbetare/råd-stöd/forskning/forskningsdata/lagra-forskningsdata
https://www.su.se/staff/services/research/research-data/data-storage

Beställningsformulär

arkivportal.it.su.se/order_extra_space-research_data
https://arkivportal.it.su.se/bestallning-av-extra-lagringsutrymme-for-forskningsdata
Dessa nås när du sitter på SU:s när eller om du är uppkopplad via VPN.

Priser

200Gb per forskare är avgiftsfritt
Tillkommande beställt lagringutrymme kostar 6öre/Gb/månad

Miljöfördelar

Skalbar lagringslösning som optimerar lagringsutrymmet och undviker stora outnyttjade och kostsamma lagringslösningar

Viktigt att veta om tjänsten

Detta är en lagringslösning som uppfyller de senaste kraven på IT-säkerhet rent tekniskt. För att uppfylla GDPR, OSL samt etikkrav så är handhavandet med denna tjänst, liksom alla andra lagringslösningar, en kritisk komponent där användaren har det övergripande ansvaret kring vem som ges tillgång till känslig data. Viktigt är alltså, oavsett vilken lagringslösning som väljs, att noggrannt strukturera och kontrollera vem som har åtkomst till vad och när.

Information om tjänsten

Frågor eller önskemål rörande tjänsten skickas in via frågeformuläret i Serviceportalen.