Beskrivning av tjänsten

ELN (Elektronic Lab Notebook) är en "loggbok" där  forskare och doktorander digitalt kan dokumentera forskningsplanering och forskningsresultat inom exempelvis experimentell forskning.
I ELN kan forskare på ett överskådligt och tillförlitligt sätt samla information om metoder, resultat och mjukvaror som använts samt spåra ändringar och dela material med relevanta parter. Med ett ELN-system bedöms arbetet kunna bli mer effektivt och säkerställa kontinuitet på ett bättre sätt genom att information även kan delas på ett enklare sätt.
Leverantören av tjänsten är LabArchives.
Produktansvarig enhet är Forskningsdatagruppen på Stockholms universitetsbibliotek.
Mer information om tjänsten och hur beställning görs finns på sidan "Planera och dokumentera data".

Målgrupp

Forskare

Tjänsten innefattar

ELN innefattar bland annat följande:

  • Spårbarhet av all information som en gång registrerats
  • Möjlighet att dela informationen inom ett forskningslag
  • Forskningsledare styr vilka som ska ha tillgång till vad
  • Signering

Support på tjänsten

Support ges av Forskningsdatagruppen på Stockholms universitetsbibliotek och leverantören LabArchives. 

Exempel på support som ingår:

  • Forskningsdatagruppen tilldelar rättighet till forskningsledare som sedan kan hantera rättigheter för sina team
  • Användarstöd i form av supportartiklar, filmer och "get started-webinarier" tillhandahålls av systemleverantören LabArchives

Tilläggstjänster

Inga

Beställning och leverans

Beställning av tjänsten görs till Forskningsdatagruppen på Stockholms universitetsbibliotek. Tala om vilka som kan beställa, förutsättningar/krav, hur leveransen går till och eventuell leveranstid. Se sidan Planera och dokumentera data för information om vem som kan beställa och hur det går till.

Beställningsformulär

Beställningsformulär hittar du på sidan ”Planera och dokumentera data”

Priser

ELN debiteras av Stockholms universitetsbibliotek per användare/licens. Beställda licenser debiteras institutionen som sedan avgör hur kostnaden ska fördelas inom enheten. För prisuppgifter se sidan "Planera och dokumentera data".


Viktigt att veta om tjänsten

Extern leverantör
Tjänsten levereras som en publik molntjänst. Det innebär att data ligger utanför SU men inom "GDPR-område" (i England som har ett avtal med EU om lagring av information inom GDPR-restriktionerna).
Generell information rörande GDPR samt Offentlighets- och sekretesslagen kopplat till ELN erhålls av Forskningsdatagruppen i samband med beställning. För andra frågor hänvisas till SU:s dataskyddsombud.

Information om tjänsten

Information finns på sidan "Planera och dokumentera data"
Frågor eller önskemål rörande tjänsten skickas till Forskningsdatagruppen opendata@su.se.