Beskrivning av tjänsten

Ett videokonferenssystem som är en förlängning av e-mötestjänsten Zoom. Syftet är att förenkla möten som sker både över distans och lokalt. Det här resulterar i ett konceptuellt rum, där det inte behövs sladdar (t. ex. HDMI) till de enheter deltagarna tar med sig. Trådlös skärmdelning över Wifi är en funktion som går att nyttja även utan att starta ett möte i Zoom, så även traditionella möten kan nyttja tekniken i Zoom-rum. Rummet kräver ingen medtagen utrustning, utan ett möte går bra att starta och styra från rummets kontrollpanel. Systemet ansluter också till ett rumsbokningssystem, med kalendrar i Exchange (Outlook), så att boka lokal och sätta upp ett möte sker i en och samma bokning.
Med en licens för Zoom-rum och certifierad utrustning i ett fysiskt rum kan möten med deltagare på plats och på distans genomföras med en bibehållen användarupplevelse.
OBS! Tjänsten inkluderar inte hårdvara.


Målgrupp

Institutioner och förvaltningsavdelningar inom Stockholms universitet.

Tjänsten innefattar

 • Licens för Zoom-rum
 • Resurs i Exchange (namnet på en bokningsbar resurs i Outlook) 

Support på tjänsten

Support på Zoom-rum ges av Helpdesk via Serviceportalen

För support på hårdvaran kontakta din hårdvaruleverantör. Helpdesk kan inte ge support på hårdvara.


Support som ingår

 • Zoom-rumlicens
 • Resurs i Exchange (namnet på en bokningsbar resurs i Outlook)
 • Nätverk (kontroll att nätverksuttaget är aktivt)

Beställning

Beställning sker via Serviceportalen

Beställarens ansvar

 • Utrustningen ska vara Zoom-certifierad. Hårdvaran måste följa de prestandakrav som Zoom ställer, vilket kan variera med mängden utrustning och tänkt funktionalitet.
 • Budgetering för Zoom-rummet
 • Datorn som styr Zoom-rummet ska vara inställd på att ta emot och installera automatiska uppdateringar som standard
 • Ansvarar för hårdvaran
 • God trådlös mottagning (rekommendation för en bra användarupplevelse för de som tar med egna enheter)
 • Trådad anslutning till dator och kontrollpanel som styr Zoom-rummet
 • Att beställa Exchange-resurs alternativt ange befintlig resurs (ange namnet på en bokningsbar resurs i Outlook) 
 • Att beställa Zoom-rumlicens

Övrigt

Behöver du som beställare stöd vid installation av Zoom-rum (hårdvara, installation samt A/V-teknisk hjälp) kontakta upphandlad leverantör i Avtalskatalogen och ta in offert för det fysiska Zoom-rummet. Du som beställare ansvarar för upphandlingen samt kontakten med leverantör.

Priser

Licens och förvaltning för tjänsten  3 800 kr/ år och Zoom-rum

Beställningar gäller till och med nästa brytdatum, dvs 30 september. Därefter löper beställningen 12 månader, dvs till nästa brytdatum. Uppsägning måste göras senast 30 april. Debitering sker per tertial.

Beställaren kan vid skapandet av nya Zoom-rum köpa konsultationsstöd från IT-avdelningen till ordinarie taxa per timme (beställs i god tid för planering av resurser).