Beskrivning av tjänsten

Webinar i Zoom passar främst för stora grupper (+500) där deltagarna inte behöver interagera. Deltagarna kan kommunicera via chatt genom att ställa frågor i en Q&A (Fråga-Svar) till värden. 

Målgrupp

Institutioner och motsvarande vid Stockholms universitet. 

Tjänsten innefattar

Beställning och tilldelning av licens.

Support på tjänsten

Support ges av Helpdesk via Serviceportalen

Tilläggstjänster

Det finns inga tilläggstjänster.

Beställning och leverans

Beställningen av webinarlicensen görs via Serviceportalen av behörig beställare, licensansvarig. Leveranstid 3 dagar.

Priser

  • Webinar 1000 deltagare 600 kr/år

Beställningar gäller till och med nästa brytdatum, dvs 30 september. Därefter löper beställningen 12 månader, dvs till nästa brytdatum. Uppsägning måste göras senast 30 april. Debitering sker varje tertial.

Miljöfördelar

Möjlighet till digitala resfria möten

Viktigt att veta om tjänsten

När du beställer en Zoom webinarlicens anger du vem som blir administratör/licensinnehavare för Zoom webinar och den personen får då rättigheter i Zoom att schemalägga och administrera webinar.

När du är administör för webinar men inte själv håller i mötet finns det några saker som är viktiga att känna till. Se Viktigt när du använder Zoom webinar

Information om tjänsten

Frågor eller önskemål rörande tjänsten skickas in via frågeformuläret i Serviceportalen