Beskrivning av tjänsten

Tjänsten Serverdrift - VPS (Virtual Private Server) erbjuder institutioner/motsvarande att hyra en driftsäker virtuell server (VM-Ware-kluster) hos IT-avdelningen. Tjänsten finns i två varianter: Standard VPS och Egen VPS.

Målgrupp

Institutioner, förvaltningsavdelningar samt projekt med behov av egen server.

Tjänsten innefattar

Tjänsten Serverdrift - VPS finns i två varianter och innefattar bland annat följande:

Standard VPS

Denna typ av VPS innebär att IT-avdelningen sätter upp servern enligt specificerade krav (antal CPU, antal GB minne, storlek på lagringsdisk, ev. extra IP-adresser).

Windows server är standardoperativsystemet som används. IT-avdelningen ansvarar för att regelbundet uppdatera operativsystemet samt att VPS-tjänsten är tillgänglig. Resterande administration sköts av respektive institution/motsvarande och av den utsedd administratör. 

Följande operativsystem finns:
Windows Server 2016 (endast VM-Ware snapshotbackup kan idag erbjudas)
 

Egen VPS

(Beställaren installerar eget operativsystem)

Denna typ av VPS innebär att IT-avdelningen sätter upp servern enligt specificerat behov (antal CPU, antal GB minne, storlek på lagringsdisk, ev. extra IP-adresser).

Denna typ av VPS levereras som ett skal där man själv väljer att installera valfritt operativsystem. Institutionen/motsvarande ansvarar för att operativsystem samt mjukvara är licensierad samt kompatibel med VPS-tjänstens maskinvara. IT-avdelningen ansvarar endast för att VPS-tjänsten är tillgänglig. Övrig serverdrift samt applikationsdrift/motsvarande sköts av respektive institution/motsvarande och av den utsedd administratör.  

I VPS-tjänsten ingår följande: 

  • Fysisk miljö (el, kyla, avbrottsfri kraft, fysiskt accesskydd)
  • Hantering av hårdvara
  • Regelbundna uppdateringar av operativsystem (gäller endast för Standard VPS)
  • Hög tillgänglighet
  • Backup
  • Administration via fjärrinloggning

Support på tjänsten

Support ges av Helpdesk via Serviceportalen

Exempel på support som ingår:

Ingen direkt support ingår utan ansvarig förutsätts ha tillräckliga kunskaper för att administrera en server. Den support som ingår är begränsad till problem med inloggning/åtkomst till server.

Tilläggstjänster

I dagsläget finns det inga tilläggstjänster.

Beställning och leverans

Beställning av eller förfrågan om tjänsten görs via Serviceportalen. Inget specifikt beställningsformulär finns då en dialog om konfiguration krävs innan beställning och leverans kan ske.

Priser

Pris ges mot offert då prismodellen kombinerar prestanda, minne etc. Beställare behöver därför kunna specificera önskad konfiguration.

Information om tjänsten

Frågor eller önskemål rörande tjänsten skickas in via frågeformuläret i Serviceportalen.