Beskrivning av tjänsten

Tjänsten erbjuder plats för en eller flera servrar i stativ (rackmontering) i IT-avdelningens serverhall i Södra huset, Frescati. Syftet med tjänsten är att minska institutioners/motsvarandes behov av egna lokala serverutrymmen.

Målgrupp

Institutioner/motsvarande vid universitetet

Tjänsten innefattar

 • Optimal driftsmiljö, redundant kyla och avbrottsfri kraft
 • Skyddad åtkomst, ingen obehörig kan komma åt servrarna
 • Plats i stativ/rack (en höjdenhet)
 • Nätverksanslutning inklusive IP-adress (1 Gbit)
 • Brandvägg inklusive grundläggande konfiguration
 • 1000 watt per nätaggregat, två eluttag per enhet.
 • Övervakning under kontorstid

Support på tjänsten

Support ges av Helpdesk via Serviceportalen.

Exempel på support som ingår:

 • Omstart av server på begäran.

Vid behov av fysisk access till servern kontakta Helpdesk. Tillträde garanteras inom fyra timmar.

Tilläggstjänster

 • Extra plats i stativ Extra rackutrymme (+ en höjdenhet)
 • Extra plats i stativ Plats för en desktop server
 • Extra IP-adresser Flera IP- adresser vid behov.
 • Avbrottsfri kraft Avbrottsfri kraft via batterikraft och dieselaggregat som garanterar driften under en längre tid

Arbete med konfiguration och handhavandestöd som ej ingår i tjänstens grundutförande kan ske efter beställning av behörig beställare och sker efter överenskommelse mot löpande timdebitering.

Beställning och leverans

Beställning av tjänsten görs av behörig beställare via Serviceportalen.

Tjänsten levereras normalt inom tio arbetsdagar efter det att den tekniska specifikationen är överenskommen.

Tjänsten levereras med beredskap för hantering av driftstörningar under ordinarie kontorstid

Undantag till ovan definierade drifttider kommuniceras tio arbetsdagar före avvikelsen.

Priser

Offert.

Miljöfördelar

En central driftmiljö där flera enheter delar på en större installation av kyla, ventilation etc är mer effektiv än flera små lokala anläggningar. En väl anpassad driftmiljö innebär också att utrustningen upprätthåller sin prestanda under en längre tid samt att risken för hårdvarufel på grund av brister i driftmiljö minimeras.

Viktigt att veta om tjänsten

IT-avdelningen kan, förutom "Hyra av serverplats" också tillhandahålla virtuella servrar som ersätter fysiska servrar. En virtuell server är mer flexibel och har en högre driftstabilitet.

Information om tjänsten

Frågor eller önskemål rörande tjänsten skickas in via frågeformuläret i Serviceportalen.