Utbildning i Inventeringstjänsten

På grund av rådande situation med corona (Covid-19) erbjuds utbildningstillfällena för Inventeringstjänsten via Zoom. Utbildning ges vid behov, och tillfället för detta bokas in i samband med att du lägger en beställning på Inventeringstjänsten via Serviceportalen

Såhär anmäler du dig

Om din institution redan är ansluten till Inventeringstjänsten anmäler du dig till utbildningen via ett vanligt ärende ("fråga") i Serviceportalen.

Om din institution inte redan är ansluten till Inventeringstjänsten beställer du tjänsten via beställningsformuläret i Serviceportalen.