Beskrivning av tjänsten

Inventeringstjänsten riktar sig till de institutioner/motsvarande som har behov av att skapa kontroll över sina IT-tillgångar (hårdvara och mjukvara). Med underlaget från tjänsten kan du analysera användning och nyttja dessa mer kostnadseffektivt. 

Målgrupp

Institutioner och motsvarande vid Stockholms universitet. 

Tjänsten innefattar

Inventeringstjänsten innefattar bland annat följande:

  • Webbgränssnitt (inventeringsverktyg för tjänsten)
  • Inventeringsklient (SU-klient) för insamling av information (på dator/server)
  • Utbildning i webbgränssnitt och rapporter
  • Rådgivning och stöd kring inventerad data ges vid behov

Support på tjänsten

Support ges av Helpdesk via Serviceportalen.

Exempel på support som ingår:
Felsökning vid driftproblem

Artiklar i Serviceportalen för:

  • Användning av verktyg
  • Skapande av rapport

Tilläggstjänster

Det finns inga tilläggstjänster.

Beställning och leverans

Beställning av Inventeringstjänsten görs av Licensansvarig/DSA via Serviceportalen.

Efter beställning kommer du att bli kontaktad för att boka in ett datum för utbildning (2h).
Vid utbildningstillfället får du inloggningsuppgifter till webbgränssnittet.

Utbildningstillfällen

Beställningsformulär

Beställningsformulär - Inventeringstjänsten

Priser

Inventeringstjänsten är kostnadsfri.

Miljöfördelar

Genom bra kontroll på universitetets tillgångar så minskar risken att ny hårdvara köps in utan att det behövs.

Viktigt att veta om tjänsten

Installation av SU-klient

SU-klienten är en programvara som installeras på de datorer och servrar som ska inventeras. För datorer och servrar som inte är kopplade till Arbetsplatstjänsten genomför institutionen/motsvarande själva installationen. IT-avdelningen finns till stöd för att säkerställa att datorerna och servrarna rapporterar in i verktyget samt vid felsökning av eventuella installationsproblem.

Åtkomst till webbgränssnittet

Inventeringstjänsten ger åtkomst till ett inventeringsverktyg via ett webbgränssnitt. Inloggningsuppgifter ges i samband med utbildningstillfället. Webbgränssnittet nås endast när du sitter på SU:s nätverk. Användning hemifrån kräver VPN-anslutning.

Information om tjänsten

Frågor eller önskemål rörande tjänsten skickas in via frågeformuläret i Serviceportalen.