Fråga: Vilka skrivsalar är förberedda för digital tentamen?
Svar:

Det finns två olika typer av installationer:

Fast: el- och trådbundet nätverk vid bord, dator finns permanent vid bord
Flexibel: ingen el vid bord, trådlöst nätverk, dator förvaras & laddas i säkerhetsskåp och flyttas fram- och tillbaka till/från bord.

Följande skrivsalar är förberedda för digital tentamen:

 • Laduviksalen, 147 platser, fast installation, plan 5, Universitetsbiblioteket.
 • Värtasalen, 160 platser, flexibel installation, plan 5, Universitetsbiblioteket
 • Uggleviksalen, 138 platser, flexibel installation, plan 5, mellan E- och F-huset.
 • Brunnsviksalen, 98 platser, flexibel installation, plan 5, A-huset.
Fråga: Hur bokar man en skrivsal för digital tentamen?
Svar: Bokning sker genom programmet TE Exam
Fråga: Vad gör man i skrivsalen före en digital tentamen?
 
Svar:

Laduvik (fast installation)

 1. Slå på datorer på de skrivplatser som ska användas
 2. När datorn startat, kontrollera att startsida för Tentamenstjänsten visas
 3. Om en dator inte fungerar, notera detta och gör en felanmälan efter tentamen (se nedan)

Värta, Ugglevik, Brunnsvik(flexibel installation)

 1. Larma av och öppna säkerhetsskåp i enlighet med instruktion vid säkerhetsskåp, se instruktion längst ner på sidan
 2. Koppla ur laddsladd
 3. Placera datorer på de skrivplatser som ska användas
  • Notera att datorer är märkta med den skrivplats som den ska placeras på
 4. Slå på dator
 5. När datorn startat, kontrollera att startsida för Tentamenstjänsten visas
 6. Om en dator inte fungerar, notera detta och felanmäl efter tenta (se nedan)

Tid för förarbete: det tar cirka 15 minuter för 3 personer att göra detta för 75 platser

Fråga: Vad gör man under tiden en digital tentamen pågår?
Svar:

Logga följande händelser i närvaroprotokollet för att underlätta vid analys av ev. fusk m.m.:

 • Byte av dator
 • Byte av plats
 • Andra avvikelser
 • Att ID-koll är utfört. Utför gärna både vid början på en tentamen och någon gång lite mer diskret under tentamen.
 • Ev. att dator är återlämnad till vakt.
Fråga: Vad gör man i skrivsalen efter en digital tentamen?
Svar:

Laduvik (fast installation)

 1. Slå av datorer på de platser som har använts
 2. Lämna närvaroprokoll inklusive händelselogg till kursadministratör
 3. Om en dator ska felanmälas
  • Ta fram blankett för felanmälan (finns vid säkerhetsskåp)
  • Fyll i felanmälan, se blankett längst ner på sidan
  • Lämna till kursadministratör

Värta, Ugglevik, Laduvik (flexibel installation)

 1. Slå av datorer som har använts
 2. Placera dator på avsedd plats i säkerhetsskåp
 3. Koppla in laddsladd
 4. Lås och larma på säkerhetsskåp i enlighet med instruktion vid säkerhetsskåp, se instruktion längst ner på sidan
 5. Lämna närvaroprokoll inklusive händelselogg till kursadministratör
 6. Om dator ska felanmälas
  • Ta fram blankett för felanmälan (finns vid säkerhetsskåp)
  • Fyll i felanmälan, se blankett längst ner på sidan
  • Lämna till kursadministratör
Fråga: Vart vänder jag mig om jag har frågor om detta?
Svar:

För frågor om bokning av skrivsal, kontakta timeedit.support@su.se

För övriga frågor, kontakta Helpdesk via Serviceportalen

Notera att Heldesk inte kan hjälpa till med för- och efterarbete i skrivsal