Beskrivning av tjänsten

Tjänsten tillhandahåller digital tentamen via ett webbaserat gränssnitt - Exia. 

Målgrupper

Studenter, lärare (examinatorer), kursadministratörer.

Tjänsten innefattar

I tjänsten kan man genomföra tentor digitalt:

 • kursadministratör/examinator lägger upp tentamen
 • studenten genomför (besvarar) denna
 • examinator rättar och sätter poäng samt i förekommande fall kommenterar och sätter betyg
 • administratör lämnar ut denna till studenter
 • studenter hämtar ut sin tentamen

Tjänsten stödjer:

 • essäfrågor
 • flervalsfrågor
 • kamratbedömning (s.k. peer review)
 • salstentamen (skyddad miljö genom tillhandahållen dator i Laduviksalen, Uggleviksalen, Värtasalen & Brunnsviksalen) 
 • öppen tentamen (valfri miljö, t.ex. egen datorsal, medhavda datorer etc)
 • hemtentamen
 • digitalt bedömningsprotokoll

För mer information se Frågor och svar kring skrivsalar för digital tentamen


Beställning

Tjänsten beställs via Serviceportalen. Därtill krävs behörighet för att kunna lägga upp tentor (beställs även det i Serviceportalen). Rättande lärare m.fl. utöver den som lagt upp tentamen får direkttillträde genom delegering.

Avgifter

Essätentamen 38 kr/tentand
Flervalsfrågor 9 kr/tentand
Hemtentamen 19 kr/tentand
Kamratbedömning (peer review) 56 kr/tentand

 

Debitering sker kvartalsvis i efterskott genom internfakturering.

Tilläggstjänster

Inga tilläggstjänster (f.n.)

Mer information om tjänsten

Frågor eller önskemål rörande tjänsten hänvisas till Serviceportalen.