Beskrivning av tjänsten

Tjänsten ger tillgång till lagringsutrymme och säkerhetskopiering. Filer kan lagras hos universitetet (hemkatalog och gemensamma kataloger) eller i molnet (Box-tjänst).
 

Målgrupp

Medarbetare vid Stockholms universitet.
 

Tjänsten innefattar

  • Hemkataloger. Trygg och enkel personlig lagring. Säkerhetskopiering och återställning av lagrad information. 
  • Lagringstya. För lagring av större mängder data eller behov av en gemensam lagringsyta för samarbete inom en arbetsgrupp eller institution/motsvarande. Säkerhetskopiering och återställning av lagrad information. 

Information om säkerhetskopiering

Hemkataloger och gemensamma lagringsytor säkerhetskopieras en gång per dygn på kvällen. Dagliga säkerhetskopior sparas i 28 dagar. En säkerhetskopia per vecka sparas i 90 dagar, och en säkerhetskopia per månad sparas i 180 dagar.
 

Tilläggstjänster

Det finns inga tilläggstjänster.
 

Mer information om tjänsten

Frågor eller önskemål rörande tjänsten hänvisas till Serviceportalen.