Universitetskortet är ett multifunktionskort som fungerar som lånekort på Universitetsbiblioteket samt som kopierings- och utskriftskort till utskriftssystemet Printomat. 

Printomatskrivare finns bland annat i de publika datorsalarna samt i Universitetsbiblioteket och dess filialbibliotek. Universitetskortet kan beställas på webben.

Kopiera och skriva ut på Printomatskrivare

För att du som medarbetare ska kunna skriva ut och kopiera på skrivarna behöver du dels ett universitetskort och dels måste din institution/motsvarande ha meddelat en kontosträng för debitering till IT-avdelningen.
Kontosträngen (institutionsnummer, aktivitetsnummer, kostnadsbärare och ev projektnummer) meddelas av behörig beställare till IT-avdelningen genom att skicka e-post till helpdesk@su.se
 
 
Universitetskortet