SUKAT är en databas som innehåller information om alla användare vid Stockholms universitet, både anställda och studenter. Alla användare får ett universitetskonto (kopplat till IT-access), och detta ger tillgång till en mängd olika tjänster, t ex e-post, trådlöst nätverk, lärplattformen Athena mm. Genom universitetskontot kan du få tillgång till bibliotekets tjänster samt få ut ett universitetskort. Det är ur SUKAT som kontaktuppgifterna till anställda hämtas för publicering på universitetets webbplats. Allt detta gör att det är mycket viktigt att uppgifterna i SUKAT är korrekta.

Personnummer

Konton i SUKAT är personliga (de baseras på användarens personnummer) och får av säkerhetsskäl endast användas av kontoinnehavaren. Om en person saknar svenskt personnummer, ange personens födelsedatum (ååmmdd) i beställningen. Om personen senare får ett svenskt personnummer, meddela detta genom att sända in det svenska personnumret via ändringsformuläret.

Besökare som återkommer?

Fråga gärna gästforskare eller andra besökare om de har varit på Stockholms universitet tidigare eftersom de då troligen redan har ett universitetskonto. Det går bra att få ut kontokvitto och lösenord på nytt genom att kontakta Helpdesk. På det sättet slipper personen få flera konton och får en smidigare tillgång till universitetets IT-tjänster.

Viktigt att tänka på

Ha gärna mer än en SUKAT-ansvarig på inst/motsv. Detta är särskilt viktigt i semestertider eftersom beställningar som kommer från en beställare som inte är behörig av säkerhetsskäl inte behandlas.

Glöm inte att meddela Helpdesk när någon börjar eller slutar sin anställning på institutionen/motsvarande samt att meddela förändringar gällande anknytning, rumsnummer, titel och övriga uppgifter som finns i SUKAT och telefonregistret.