Universitetskonto

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
  5. IT
  6. IT-tjänster
  7. Universitetskonto

Universitetskonto/SUKAT

Beställning av nytt, ändring av befintligt eller avslut av universitetskonto görs av den SUKAT-ansvarige vid respektive institution/motsvarande.

Vad är SUKAT?

SUKAT är en databas som innehåller information om alla användare vid Stockholms universitet, både anställda och studenter. Det är mycket viktigt att uppgifterna i SUKAT är korrekta eftersom behörigheter i olika IT-system sätts här.

Nyanmälningar, ändringar & avslut SUKAT

Använd formulären för att göra nyanmälningar och ändringar till SUKAT-registret. OBS att du måste vara behörig SUKAT-beställare för att komma åt formuläret. Tänk på att vara ute i extra god tid vid terminsstart!

Byt lösenord på ditt universitetskonto

Här får du tips om hur ditt lösenord ska vara utformat samt länk till sidan där du kan byta ditt lösenord.

Kontakt

IT-avdelningen

För IT-support gå till su.se/serviceportalen

Där hittar du:

  • Svar på vanliga frågor
  • Formulär för fråga och felanmälan
  • Öppet dygnet runt

För brådskande ärenden ring Helpdesk