Våra tjänster

IT-avdelningens tjänster finns för att på olika sätt stödja kärnverksamheten vid universitetet och omfattar exempelvis stöd till medarbetares och studenters datorarbetsplatser, olika typer av kommunikationstjänster, universitetsgemensam identitetshantering samt omfattande förvaltning och utveckling av ett flertal universitetsgemensamma IT-system.

Läs mer i vår tjänstekatalog 
 

Beställningar

För de vanligaste beställningarna finns  formulär som hjälper dig att få med rätt information från början. För beställning av tjänster som det inte finns formulär för nedan, kontakta oss via Serviceportalen eller telefon.  Observera att beställningar ska göras av behörig beställare (prefekt/motsv).

Beställningsformulär:

Felanmälan

För att din felanmälan ska innehålla så få frågetecken som möjligt ber vi dig använda formulären nedan för felanmälan.