IT-arenan är ett av IT-avdelningens samverkansforum med verksamheten. Målgruppen för IT-arenan är data och systemansvariga (DSA).
 
Syftet är att informera om vad som är på gång inom universitetsgemensamma IT-utvecklingsprojekt och att öka kännedomen om befintligt tjänsteutbud. IT-arenan ska även bidra till ökad samverkan och dialog mellan DSA:er och IT-avdelningen, t. ex möjlighet att ställa frågor och utbyta idéer.

Har du idéer om ämnen du tycker vi borde ta upp på någon kommande IT-arena? Kontakta Stina Haase!