IT-arenan

IT-arenan

IT-arenan är ett av IT-avdelningens samverkansforum med verksamheten. Målgruppen för IT-arenan är data och systemansvariga (DSA). IT-arenan äger rum ca två gånger per termin.

Idéer till kommande IT-arenor

Har du idéer om ämnen du tycker vi borde ta upp på någon kommande IT-arena? Kontakta Stina Haase!

Presentationer från IT-arenan

Här hittar du presentationerna från IT-arenan.

Kontakt

IT-avdelningen

För IT-support gå till su.se/serviceportalen

Där hittar du:

  • Svar på vanliga frågor
  • Formulär för fråga och felanmälan
  • Öppet dygnet runt

För brådskande ärenden ring Helpdesk