1. Förutsättningar

 

 1. MATLAB installeras lokalt på varje användares dator.
 2. Vid start av MATLAB läses en licensfil på den licensserver som finns på SUs nätverk. Utan tillgång till SUs nätverk fungerar inte MATLAB.
 3. Om man måste använda MATLAB utanför SUs nätverk, så kan man "låna" en MATLAB-licens. Följande gäller:
 • Lånet gäller under en viss tidsperiod - i dagsläget är tidsperioden 30 dagar.
 • SU för diskussioner med Mathworks om att förlänga tiden till återstoden av den årliga avtalsperioden, dvs. maximalt 12 månader.
 • När man lånar så måste man ha tillgång till SUs nätverk
 • Normalt så kan flera personer på institutionen dela på en licens. När en användare lånar en licens så konsumerar denna användare en hel licens, dvs licensen kan inte delas med flera
 • Man kan "lämna tillbaka" en lånad licens i förtid


2. Låna licens - (engelska: "borrow")

 • Notera: under denna procedur så måste man ha tillgång till SU:s nätverk
 • Starta MATLAB
 • Ange följande kommando i MATLABs kommandofönster: com.mathworks.mde.licensing.borrowing.BorrowUI.getInstance().enableFeature(true)
 • Avsluta MATLAB
 • Starta MATLAB igen
 • Välj "Help > Licensing > Borrow Products"
 • Välj "Borrow selected products by choosing from a list". En lista visas som innehåller de produkter som kan lånas.
 • Välj de produkter som du vill låna
 • Ange antal dagar för vilka lånet ska gälla (1-30 dagar)
 • Klicka på knappen "Borrow". Ett meddelande visas som konfirmerar att valda produkter har lånats.
 • Klicka på knappen "Close"
 • Koppla ner från SU:s nätverk och använd produkterna tills låneperioden gått ut. Du kan också lämna tillbaka licens i förtid, se nedan.

3. Lämna tillbaka licens i förtid - (engelska: "return")

 • Notera: man kan inte låna och lämna tillbaka produkter i samma MATLAB-session.
 • Anslut till SU-nätverket
 • Välj "Help > Licensing > Borrow Products"
 • Välj "Return borrowed early". En lista med utlånade produkter visas.
 • Välj de produkter som du vill lämna tillbaka
 • Klicka på knappen "Return". Ett meddelande visas som konfirmerar att valda produkter har återlämnats.
 • Klicka på knappen "Close"