Du har möjlighet att konvertera/”uppgradera” till hyrlicens för en kostnad om 1500 SEK/år för redan befintlig licens. Detta kommer att ge dig rätten till senaste version under hela avtalsperioden. För möjlighet att konvertera/”uppgradera” nuvarande licens får den dock inte vara äldre än version 11 och licensnyckeln måste verifieras hos tillverkaren.

Du debiteras kostnaden för ”uppgraderingslicensen” fram t.o.m. avtalsperiodens slut (2023-09-28). Efter nytecknande av avtal debiteras du fulla kostnaden för Nvivo à 2200 SEK/år. Observera att du inte är knuten till att nyttja licensen hela avtalsperioden utan har, precis som de övriga hyrlicenserna, möjlighet att säga upp den vid årsavstämningen.