Vad har vi för avtal med Adobe?

Stockholms universitet har två avtal med Adobe:

1.    Adobe CLP (köplicens)
Under detta avtal finns ett antal Adobe programvaror som erbjuds som s.k. perpetuella licenser. Perpetuell innebär att licensen ”varar för evigt” och är således inte en hyrlicens som förnyas varje år. Licensen som beställs ger ”evig rätt” att använda den specifika version och utgåva som beställningen avser. Detta innebär i sin tur att om behov av senare version uppstår krävs att en ny licens köps in.

Observera att även om licensen ger en evig rättighet, kommer den inköpta licensens version en dag att gå End of Life (EOL). Detta innebär att leverantören (Adobe) en dag slutar supportera och skicka ut uppdateringar/säkerhetspatchar för den specifika versionen. Att ha en programvaruversion som gått EOL installerad innebär en säkerhetsrisk.

2.    Adobe VIP (prenumerationslicens)
Under detta avtal finns de flesta av Adobes programvaror med undantag av Acrobat Pro, Photoshop Elements och Premiere Elements. Licenserna under Adobe VIP erbjuds som namngivna användarlicenser samt licenser för delade enheter (s.k. SDL = Shared Device License).

SDL ska endast användas för datorer som används av ett flertal personer, exempelvis datorsalsdatorer.

Licenserna är prenumerationslicenser vilket innebär att licenserna förnyas varje år vid årsdagen (30 september) för ett år i taget. Det går inte att avbryta en prenumeration under pågående avtalstid, utan det är vid årsdagen som licensen kan sägas upp.


Hur beställer och installerar jag Adobe programvaror?

Adobe CLP

Beställning

Adobe programvaror som går att beställa under Adobe CLP är Acrobat Pro, Photoshop Elements, och Premiere Elements.

Beställning av programvaror under Adobe CLP sker via E-handelsportalen i Raindance. Kontakta din licensansvarige för beställning.

Installation

När beställningen är genomförd ska programvaran installeras. 

Om datorn är ansluten till Arbetsplatstjänsten lägger licensansvarige ett ärende via Serviceportalen, och där är de viktigt att ett Atea KO-nummer/Uppsala ID finns angivet för att installation ska kunna ske. Programmet läggs därefter upp i Self Service/Software Center till användaren för installation.

Om datorn inte är ansluten till Arbetsplatstjänsten hämtar licensansvarige installationsfilen på download.su.se/dsa och genomför därefter installationen på användarens dator. Installationsfiler och serienummer finns även att hämta på download.su.se/dsa.


Adobe VIP

Beställning

Observera att beställning av programvaror under Adobe VIP sker via den centrala Licensfunktionen. Kontakta din licensansvarige för beställning via Serviceportalen.

Exempel på Adobe programvaror som går att beställa under Adobe VIP är Creative Cloud for Enterprise (programpaket/svit som inkluderar samtliga Adobes programvaror), Photoshop CC, InDesign CC, och Illustrator CC. 

Prisuppgifter för Adobe CC finns i Ateas eShop som du når via E-handelsportalen i Raindanceportalen.

Priset för licensen baseras på när inköpet sker. Om du exempelvis köper en licens i maj, betalar du endast för den tiden (antalet månader) som är kvar på avtalet, d v s fram till och med den 30 september.

Tänk på att det oftast är billigare att beställa hela programpaketet (Creative Cloud for Enterprise) om behovet är fler än en (2) enskild programvara (exempelvis Photoshop och InDesign).

Installation

När beställningen är genomförd och licensen är levererad ska programvaran installeras. 

Om datorn är ansluten till Arbetsplatstjänsten finns programmet (CCD all apps) tillgängligt för användarna i Self Service/Software Center redan innan licensen är levererad. Observera därför att om installation sker innan leverans har skett har användaren endast möjlighet att installera en testversion. När leverans har skett meddelas licensansvarig via det beställningsärende som är skapat i Serviceportalen.

Om datorn inte är ansluten till Arbetsplatstjänsten hämtar licensansvarige installationsfilen på download.su.se/dsa för vidare hantering av installation på slutanvändarens dator. Detta sker efter att licensansvarig har fått meddelande om att licensen är levererad samt att IT-avdelningen har tilldelat användaren licensen.

Flytt av licens/avinstallation

Observera att all data måste sparas i form av en backup innan ärendet skapas. Detta gäller både vid flytt av licens och vid endast avinstallation.

Möjlighet finns att flytta en licens till en annan användare. I detta fall ska den licensansvarige lägga ett ärende om detta via Serviceportalen.

Därefter inaktiveras den tidigare användaren, och den nya användaren aktiveras. Detta måste ske innan ominstallationen kan ske. Licensansvarig får en bekräftelse på att detta har skett via det ärende som är skapat.