I programvarulistan nedan ser du de vanligaste förekommande programvaror som finns att tillgå för dig som är medarbetare vid SU. För de flesta programvaror behöver en programvarulicens beställas, antingen via Atea eller Serviceportalen. Vilka programvaror som ska beställas var framgår av tabellen nedan. Detta ska göras av den licensansvarige på din institution/motsvarande. Observera att du endast får installera dessa programvaror på datorer som ägs av Stockholms universitet.

Licenspartneravtalet - Atea

Den 1 maj 2020 upphandlade SU ett eget ramavtal för licenspartner. Licenspartneravtalet ger möjligheten till e-handel via Marknadsplatsen i Raindanceportalen. Uppsalaservern, som tidigare använts för beställning av programvaror, används nu endast för beställning av EndNote samt inköpshistorik.

Observera att alla beställningar av programvaror måste ske av institutionen/avdelningens licensansvarige. Mer information om detta finner du här.

Vill du ha mer information om licenspartneravtalet, finner du det i Avtalskatalogen.
 

Installation

Som medarbetare vid SU och innehavare av en dator ägd av SU kan du via din licensansvarige beställa installation av programvaror via Serviceportalen.

Relaterade länkar

Längst ner på sidan finner du en länk till ett antal dokument (se relaterade länkar). Dokumenten syftar till att skapa en förståelse och tydlighet i hur programvaror får användas, av vem, och hur flödet från behov till installation ser ut. Följande områden täcker dessa dokument in:

  • Programvarukatalogen (KASUS): Syftar bland annat till att ge information kring hur skilda programvaror får användas och av vem.
  • Roller & ansvar: Två dokument som tillsammans bland annat skapar en bild över vilket ansvar skilda roller/funktioner har, inom SU, gällande hantering av programvaror och programvarulicenser.

 

Programvara Produktbeskrivning Pris Beställning och installation
Adobe Programvaror för grafisk utformning, bildbehandling, videoredigering, webbdesign m.m. Både för Windows och Mac.

Prisförfrågan skickas via epost till Atea

Hämtställe: download.su.se För mer information om hur du beställer och installerar, klicka här.
ChemOffice Ritning och kemisk analys. Både för Windows och Mac. Tillhandahålls utan kostnad Laddas ner från leverantörens webbplats
ClaroRead Plus Talsyntesprogram. Både för Windows och Mac. Tillhandahålls utan kostnad Hämtställe: download.su.se
Endnote Referenshanteringsprogram. Både för Windows och Mac. Prisförfrågan skickas via epost till Atea

 
Licensansvarig kan beställa hos Atea.
Microsoft Kontors- och serverprogram. Både för Windows och Mac.
OBS! Gäller inte Office (för Win och Mac) samt Windows Upgrade då dessa ingår i IT-access.
Prisförfrågan skickas via epost till Atea Licensansvarig kan beställa hos Atea enl. beställningsprocessen* Hämtställe: download.su.se
SpellRight, StavaRex Stavnings- och skrivverktyg särskilt utformade för personer med dyslexi. Både för Windows och Mac. Tillhandahålls utan kostnad Hämtställe: download.su.se

*Microsoft Office (för Mac och Win), Windows Upgrade, SharePoint Server (on-prem), och Microsoft ECAL ingår i IT-Access och hämtas på download.su.se/dsa. Övriga Microsoft programvaror beställs via Atea.

 

Hyrlicenser

Programvara Produktbeskrivning Pris/lic/år Obegr/inst/år Beställning och installation
Affinity Alternativa programvaror för Adobe Photoshop (Affinity Photo), Adobe Indesign (Affinity Publisher), och Adobe Illustrator (Affinity Designer) 150 kr n/a

Beställs via Serviceportalen
Hämtställe: download.su.se

ArcGIS Geografiskt informationssystem för Windows. ArcGIS Pro for Desktop och ArcGIS Pro omfattas av samma licens för ArcGIS, men är två olika installationer. 1500 kr n/a Beställs via Serviceportalen Hämtställe: download.su.se
Brodgar Statistikprogram för Windows. Tillhandahålls utan kostnad n/a Beställs via Serviceportalen Hämtställe: Brodgar.com
Gaussian 16/GaussView 6 Gaussian 16 är ett beräkningsverkyg för användning för allmänna ändamål inom kemi.GaussView 6 är iterationen av ett grafiskt gränssnitt som används med Gaussian. OBS! Finns endast för Linux. Tillhandahålls utan  kostnad n/a Beställs via Serviceportalen 
Hämtställe:
download.su.se
JMP Statistikprogram för Windows och Mac 2000 kr 13000 kr Beställs via Serviceportalen Hämtställe: download.su.se
LabView Program för grafisk instrumentprogrammering. Kopplas till hårdvara för mätning och styrning. Ger möjligheter till att analysera data, dela ut resultat och distribuera system. Både för Windows, Mac, och Linux. 3500 kr 41000 kr

OBS! Endast för utbildningsändamål (su.se-domänen).

Beställs via Serviceportalen Hämtställe: download.su.se

Mathematica Matematik. Både för Windows, Mac och Linux. 3000 kr 72000 kr Beställs via Serviceportalen
MatLab Beräkning. Både för Windows, Mac och Linux.

Individuell: 1600 kr
Klassrumslicens: 300 kr

50000 kr Beställs via Serviceportalen Hämtställe: download.su.se För borrowing (låna)
MLwin Statistikprogram för Windows och Mac. 400 kr n/a Beställs via Serviceportalen Hämtställe: download.su.se
Nvivo Kvalitativ dataanalys. Både för Windows och Mac.

Ny licens:
2200 kr
Uppgr. licens:
1500 kr
Mer info om uppgr. licens finns här.

30000 kr Beställs via Serviceportalen
Hämtställe: Via QSR portal efter inbjudan
SAS Statistikprogram för Windows och Linux. 3000 kr 51000 kr Beställs via Serviceportalen Hämtställe: download.su.se
Solid Edge Elektronisk CAD för ritning, simulering och datahantering. Tillhandahålls utan  kostnad n/a Beställs via Serviceportalen Hämtställe: download.su.se
SPSS Statistikprogram för Windows, Mac, och Linux.

2200 kr
 

45000 kr Beställs via Serviceportalen Hämtställe: download.su.se
Stata/SE Stata/MP Statistikprogram för Windows, Mac, och Linux

Individuell:
1000 kr
Klassrumslicens:
400 kr
Stata/MP 24 core:
5000 kr

(Övriga Stata/MP enl. offert)

n/a Beställs via Serviceportalen Hämtställe: download.su.se
Statistica Statistikprogram för Windows 2500 kr n/a Beställs via Serviceportalen Hämtställe: download.su.se