Nedan blankett används för att ge en ny licensansvarig åtkomst till interna system inom SU för bl. a. nedladdning av programvaror och licensnyckar.

Ny licensansvarig (240 Kb)


Blanketten ska fyllas i av prefekt/motsvarande och skickas via epost till program@su.se