Inför hösttermins start sker en del förändringar på IT-avdelningens licensfunktion som kan komma att påverka funktionens servicegrad. Sara Sjödin och Carina Olsson slutar på SU, och Agneta Gunnahr kommer under en tid att ensam bemanna licensfunktionen.

Detta innebär bl.a. att svarstiderna på ärendena kan bli längre än vanligt. Arbete pågår just nu med att hitta en lösning för bemanningen av licensfunktionen, och hoppas på överseende med att det kan ta lite längre tid än vanligt att få svar på ärenden.