Från och med 1 juli kommer SAS 9.X inte längre att kunna användas. Detta innebär att SAS Viya ersätter samtliga installationer av SAS 9.X. 
Informationen kring SAS, på webben (både medarbetarwebben och studentsidorna), kommer att uppdateras den 30 juni.

Under våren genomfördes ett antal utbildningar för SAS Viya. Utbildningarna spelades in och du hittar det inspelade materialet samt lathundar här.

Vid behov av ytterligare licenser för SAS Viya sker beställningarna på samma sätt som för SAS 9.X via Serviceportalen.