På Uppsalaservern finns i dag endast Endnote som beställningsbar programvara. När ramavtalet upphör i september kommer Uppsalaservern inte längre att kunna nyttjas. Efter den 9 september kommer Endnote därför att lyftas in i Ateas standardsortiment, och beställningar av dessa sker då via Marknadsplatsen i Raindance.