Avtalet för Nvivo omfattar alla SU:s anställda och studenter. Eftersom Nvivo nu erbjuds som hyrlicens sker beställning av licenser via Serviceportalen. Beroende av om du redan har befintliga Nvivo licenser eller inte ges olika alternativ:

  • Ny licens: Nya licenser för Nvivo kostar 2200 SEK/år.
  • Institutionslicens: Nvivo erbjuds även som institutionslicens för en kostnad om 30000 SEK/år.

Studentlicenserna kommer att tillgängliggöras längre fram.

Har du frågor v.v. kontakta Licensfunktionen via Serviceportalen.