Fram till och med idag så har licensansvarig på institutionen inte haft möjlighet att beställa nyare version av Adobe Acrobat Pro (som perpetuell licens under CLP-avtalet) än version 2017. Orsaken till detta är att Adobe har valt att konfigurera alla nyare versioner med en prompt om att logga in med ett Adobe ID under installationsprocessen, vilket gör att man loggar sig in mot en molntjänst. Detta gjorde att beslut fattades om att stanna på version 2017 i väntan på ett beslut kring hantering av molntjänster på SU. 

För att undvika förvirring och felleveranser ska du som licensansvarig nu beställa licens för version 2020, men fortfarande installeras version 2017.

För datorer som inte är anslutna till Arbetsplatstjänsten används samma installationsmedia från download.su.se/dsa för version 2017 med serienummer som aktivering under installationsprocessen, inte ett Adobe ID. 

För installation på datorer anslutna till Arbetsplatstjänsten läggs ett ärende av licensansvarig via Serviceportalen.  

Observera att beställning av version 2020 fortfarande ska göras under CLP-avtalet enligt rådande rutin