Under projektet har det visat sig att de centrala tentamenssalarna behöver nya datorer. På grund av detta kommer de centrala tentamenssalarna byggas om och nya stationära datorer installeras. Datorer har beställts och ombyggnationen kommer att ske under sommaren och hösten 2022.
Med anledning av detta kommer Exia fortsatt vara den primära tjänsten för digital examination i de centrala tentamenssalarna under höstterminen 2022.
Lanseringen av Inspera kommer att senareläggas och den preliminära planen är att Inspera lanseras till vårterminen 2023. Vi återkommer med en mer detaljerad plan när vi säkerställt leverans av datorer.