Under implementeringen av Inspera på Queenslands universitet (UQ) har skalbarhet hela tiden varit i fokus. Detta på grund av universitets storlek, mångfalden av akademiska discipliner och program och av kravet på snabb adaption (på grund av COVID).

För att på bästa sätt uppnå skalbarhet har UQs lilla projektteam varit tvungna att systematiskt bygga kapacitet och skapa bedömningsmetoder och processer som måste vara hållbara.

Den här presentationen fokuserar på hur de har byggt in hållbarhet i många aspekter av piloteringen och implementeringen av Inspera över hela "bedömningslivscykeln", såväl som några saker som fortfarande orsakar dem "växtvärk".

Se presentationen