Inspera - verktyg för digital examination

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
  5. IT
  6. Projekt
  7. Inspera - verktyg för digital examination

Uppdaterad tidplan för införandet av Inspera som digitalt examinationsverktyg

Tidplanen för införandet av Inspera som digitalt examinationsverktyg har uppdaterats på grund av att de centrala tentamenssalarna behöver byggas om och samtliga datorer bytas ut.

Införande av Inspera - FAQ

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om införandet av det digitala examinationsverktyget Inspera.

Behörighetsstyrning för användare av Inspera

De institutioner som vill använda Inspera för digital examination måste utse en eller ett par Inspera-koordinatorer. Dessa ansvarar bland annat för att sätta behörighet i Inspera för sin institution. Den 15 september 2022 öppnar självstudiekurserna i Inspera och efter det kan Inspera-koordinatorerna påbörja sitt arbete.

Obligatorisk självstudiekurs i Inspera

För att få börja använda Inspera för digital examination måste du först genomföra en obligatorisk självstudiekurs. Det finns olika kurser för olika roller, och du behöver bara gå de moduler som motsvarar de arbetsuppgifter du kommer ha i Inspera.

Några av fördelarna med Inspera

Examinationsverktyget Inspera har många fördelar både för studenter, lärare och kursadministratörer. Här hittar du några av dem.

Införande av Inspera som digitalt examinationsverktyg

Stockholms universitet inför Inspera som digitalt examinationsverktyg. På den här sidan kan du hitta information om projektet, statusrapporter m.m.

Inspiration från Queenslands universitets införande av Inspera 

Queenslands universitet använder Inspera för sina digitala examinationer. De har gjort en presentation som kan fungera som inspiration för oss på universitetet.