Till nya mallar i sin helhet

su.se och su.se/english

  • Vissa element kommer att tillkomma på sidorna, t.ex. för att visa aktuella filmer.
  • Material från andra webbplatser, särskilt forskning, kommer att visas här när webbplatserna har gått över till nya mallar.

Institutioner/centra/institut

Övergång sker i steg, med mixade webbplatser i övergångsfasen:

  1. Ny utbildningsingång + kurs/programsidor till utbildningskatalogen
  2. Startsida + ingång Om institutionen/centrat/institutet + nyhetssida + kalendersida
  3. Forskningsingång = helt ny webbplats


3. Forskningsingång = helt ny webbplats

 

2. Startsida + ingång Om institutionen/centrat/institutet + nyhetssida + kalendersida (endast ingången Forskning samt ev. Publikationer kvar i gamla mallar)

1. Ny utbildningsingång + kurs/programsidor i utbildningskatalogen

Centra/verksamheter inom institutioner

Till su.se och su.se/english och Medarbetarwebben 

  • Lärarutbildningsportalen
  • Miljöwebben
  • Biblioteket: + egen webbplats för extern information
  • Områdeswebbplatser (humvet och natur)
  • Fakultetswebbplatser (hum, sam, jur och natur) - på gång