Lanseringar av nya webbplatser för institutioner sker stegvis, där ny och gammal webbplats integreras med varandra, precis som tidigare på su.se och su.se/english. Den första delen som läggs över i nya mallar är utbildningsingången. I en release planerad till den 2/11 kompletteras sedan utbildningssidorna med ett integrerat sök med filtrering på institution och ämnen. Institutionernas nya utbildningsingångar utgör en av de tre delarna i universitetets information och kommunikation kring utbildning på webben, med kopplingar till både utbildningskatalogen och ingångarna på su.se och su.se/english.

De institutioner som nu lanserat ny utbildningsingång är:

Arbete med andra delar av webbplatser

I november startar utbildningar för att föra över information för ingången Om oss och startsidan i nya mallar. I första steget ges utbildning till de institutioner som redan gått utbildning för ny utbildningsingång, och lanseringar sker därefter gruppvis kontinuerligt. Webbplatserna blir då helt nya förutom forskningsingången.

Arbetet med forskningsinformation fortgår med behovsinsamling, analys och skisser. När färdiga mallar i webbpubliceringsverktyget finns på plats, kommer utbildning att ges för alla institutioner och centra, troligtvis först i början av nästa år. Det är också då som forskningsingångarna på de centrala webbplatserna kommer att bli kompletta med allt forskningsmaterial.

Information inför kommande utbildningar kommer att mejlas till huvudredaktörer för institutioner och centra samt administrativa chefer.