Lanseringen den 2 oktober av su.se och su.se/english gick bra och vi har fått positiva reaktioner från många håll.

Vi har nu webbplatser som har utvecklats med utgångspunkt i användarnas behov och med höga krav på tillgänglighet och användbarhet. Besökare ska enklare hitta det de söker och innehållet presenteras på ett sätt som upplevs som både relevant och inspirerande. Arbetsprocesserna för att arbeta med webbinnehåll ska vara enklare för alla våra medarbetare.

På su.se och su.se/english

Efter lanseringen återstår det några delar på sidorna på su.se och su.se/english för att de ska vara kompletta. Och när mallar för forskningsinformation senare finns på plats, kommer forskningsingångarna att fyllas på med forskningsinformation från alla institutioner, institut och centra.

Kommande releaser och lanseringar

Nästa release är planerad till den 26 oktober och innehåller bland annat:

 • Filtrering för nyheter och kalender enligt huvudkategorier, Utbildning/Forskning/Om universitetet, och underkategorier.
 • Temasidor för att presentera innehåll inom forskning och utbildning samlat på en sida med så kallad etikett för visst ämne. Visar nyheter och evenemang i ett första steg, och sedan även t.ex. video och projektsidor.
 • Tydligare länk till webbplats på det andra språket. Även länkning till motsvarande ingång på andra språket.
 • Integrerat och filtrerat utbildningssök på institutioners utbildningsingångar.
 • Mall för startsida institutioner/centra
 • Förbättrade utbildningslistor på ämnessidorna i utbildningskatalogen
 • Justeringar 

Fler delar som lanseras lite längre fram:

 • Visning av videos på startsida och forskningsingång i bläddringsbart element med länk vidare för visning på anpassad sida. 
 • Utveckling av profilsidor
 • Utveckling av ny funktionalitet för söksida 

Institutionernas webbplatser

Precis som för de centrala webbplatserna, lanseras nya utbildningsingångar först på institutioners webbplatser. Lanseringar sker från denna vecka och gruppvis vartefter de blir färdiga. Institutionernas nya utbildningsingångar utgör en av de tre delarna i universitetets information och kommunikation kring utbildning på webben, med kopplingar till både utbildningskatalogen och ingångarna på su.se och su.se/english.

Vi jobbar nu med pilotinstitutioner kring innehåll under nya ingången Om institutionen, som är näst på tur att kunna lanseras tillsammans med ny startsida. I första steget ges utbildning till de institutioner som redan gått utbildning för ny utbildningsingång, och lanseringar sker därefter gruppvis kontinuerligt. Webbplatserna blir då helt nya förutom forskningsingången. 

Arbetet med behovsinsamling, analys och utveckling av forskningsinformation fortskrider också. När färdiga mallar finns på plats kommer utbildning att ges för alla institutioner och centra, troligtvis först i början av nästa år. Det är också då som forskningsingångarna på de centrala webbplatserna kommer att bli kompletta med allt forskningsmaterial.

Nästa release/lansering

Nedan planeras att finnas med i nästa release den 28 oktober för webbplats för institution:

 • Integrerat utbildningssök på institutionswebbplats med filtrering på ämne.

Läs mer

Universitetets nya svenska och engelska webbplatser

The university’s new English and Swedish websites

Projektsida: su.se/webb2021