Vad är syftet med nya SU-webben?

Navet i all kommunikation är webben, det visar statistiken. Därför måste vi ha en modern och funktionell webb som även möter de krav på tillgänglighet som nu finns. Och tillgänglighet innebär ju såklart att innehåll ska presenteras på ett så bra sätt som möjligt, men det har även en teknisk aspekt och hur hela webbsystemet hänger ihop med kopplingar mellan webbplatser och integrerade system. Besökaren ska vara i fokus, det ska vara lätt att hitta och förstå information.

Det vi också tittar på, är hur webbredaktörer och andra som jobbar med innehåll kan arbeta på ett bättre sätt. Och det gör vi med nya mallar, bättre funktionalitet och integrationer med system som minimerar dubbelarbete och förenklar arbetsprocesser. Mer samarbete mellan olika roller och funktioner på och mellan institutioner och förvaltningsavdelningar.

Vilka är utmaningarna i projektet?

Ja, det är ju omfånget såklart. SU har väldigt många webbplatser, kring 200, och de fungerar ofta som väldigt självständiga och separata webbplatser. Det vi strävar efter är att samla in alla skilda behov och hitta lösningar så att allt på ett bättre sätt kan hänga samman. Och det är också därför vi har delat in projektet i två större faser, med utbildning först ut och sedan forskning. Men det ska också sägas att vi möter stort engagemang och har mycket bra samarbeten med alla inblandade!

Vad händer nu?

I filmen visas ny funktionalitet, exempel på ny institutionswebb, med lanseringar från början av september, och skisser på nya su.se och su.se/english med planerad release i slutet av september.

 

 

All information om projektet hittar du på su.se/webb2021

 

Intervju och video: Anna Allergren, Medieproduktion