Projekt webb20221 är indelat i två större faser: utbildning och därefter forskning och samverkan.

Projektet utvecklar alla webbplater stegvis i dellanseringar med ett flertal systemtekniska releaser dessemellan. Parallellt pågår hela tiden omarbetningar av allt redaktionellt material för anpassning i nya mallar.

Lanseringar sker i första steget på de två centrala webbplatserna, därefter med motsvarande delar på institutionswebbplatser, med pilot- och referensinstitutioner först ut. Pilotinstitutioner tar fram mallar, strukturer och innehåll som sedan testas och utvärderas av referensinstitutioner.

Nov 2018

 • Den dåtida digitala utbildningskatalogen flyttar in under su.se i ny dsign.

Mars 2019

 • Sidor för intresseområden och ämnen - ett nytt sätt för en presumtiv student att kunna botabisera och hitta rätt utbildning.

Sep 2019

 • Lansering av nya utbildningsingångar på de centrala webbplatserna su.se och su.se/english, omarbetat innehåll i ny struktur och design.

Dec 2019

 • Nya mallade sidor för kurser och program i den digitala utbildningskatalogen.
 • Utbildning och startskott för institutioner att lägga in info och material, förutom texter även automatgenererat schema från TimeEdit, mallade länktexter, bilder och videos.

Jan 2020

 • Möjlighet att avpublicera och spåra bilder i redaktörsgränssnittet.
 • Möjlighet att styra ordning på listor med utbildningar på ämnessidor.

Feb 2020

 • Delvis ny layout och design för kurs- och programsidor, desktop och mobil
 • Nytt artikelformat som kan bäddas in på kurs- och programsidan, bl.a. anpassat för intervjuer.
 • Artiklar i nya mallar kan delas och hämtas upp av alla redaktörer i Polopoly.

Mars 2020

 • Ny design av intresseområdessidan

April 2020

 • Delvis ny design och struktur för utbildningsingångarna på su.se och su,se/english (inför utveckling av alla webbplatser).
 • Ämnessidor: öppnas upp för att kunna redigeras av institutionerna själva, bilder och videos kan läggas in (som på kurs- och programsidor).
 • Planerade utbildningar samt kurser inom program kan forceras från SISU med relevant info i högerspalt. 
 • Förbättrad funktionalitet och visning när utbildningar öppnar och är öppna för anmälan (koppling SISU/NyA).
 • Generella funktioner i Polopoly: ny blockeditor.

Maj 2020

 • Info till antagna på varje kurs- och programsida i den digitala utbildningskatalogen.
 • Start för utbildningar i nya mallar för institutioner och omarbetning av befintligt innehåll under Ubildning och ev. Om oss.

Juni/juli 2020

 • Nya mallar för sidor på en institutionswebb.
 • Ny funktionalitet för taggning och kategorisering.

Aug 2020

 • Kontaktelement som kan delas av alla via redaktörsgränssnittet.
 • Nya mallar för ingångssidor, forskningssidor och startsidor.

Sep 2020

 • Nya mallar för ingångssidor, forskningssidor och startsidor.
 • Start för lansering av de första nya institutionswebbplatserna: ingången Utbildning.
 • Lansering nya webbplatser su.se och su.se/english.
 • Ny funktionalitet och design för utbildningssöket (grupperat sökresultat, ny design av filtret, planerade utbildningar sökbara).

Okt/nov/dec

 • Institutionswebbplatser: start för lansering av ingången Om institutionen och startsida.
 • Ny funktionalitet för profilsidor.
 • Temasidor (för visning av taggade sidor, artiklar och videos).
 • Planarkivet flyttar in under su.se i ny design och funktionalitet. 

Våren 2021

 • Sidmallar för forskningsinformation.
 • Litteraturlistor laddas upp i SISU.
 • Skapa specifika mallar för centra och andra verksamheter (minisajt).

Hösten 2021

 • Profilsidor i ny design och ny funktionaliet, bland annat koppling till forskningskatalogen.
 • Start för lanseringar av ingången Forskning på institutionswebbplatser (och därmed hela webbplatser).Integrering av kursrapporter från Kursvärderingstjänsten.
 • Söksida i ny design.
 • Ny funktionalitet på söksidan.

Våren 2022

 • Kompletteringar och justeringar i lanserade mallar.
 • Alla webbplatser i gamla mallar ska ha genomförda lösningar i nya mallar.