Webbprojekt nya mallar

Projekt Webb2021

Stockholms universitets externa webbplatser kommer att förnyas och förbättras. Det kommer att innebära ett stort förändringsarbete för många inblandade då innehåll och struktur på vår nuvarande webb kommer att behöva ses över och omarbetas.

Här hittar du samlad information kring projektet Webb2021. Sidan uppdateras kontinuerligt.

JUST NU

  • Sök med ny design och förbättrad funktionalitet
  • Lansering sker löpande av nya utbildningsingångar och även ingången Om institutionen och ny startsida. Se exempel
  • Forskningskommunikation: utveckling i Polopoly sker löpande. Lansering av pilotinstitutionernas nya forskningsingångar - och därmed hela nya webbplatser - är planerad till november.  
  • Profilsida: ny design och funktionalitet (befintligt innehåll ligger kvar).
  • De första minisajterna lanseras i oktober.
  • Releaser i Polopoly

Tidplan projekt Webb2021

Demosajt och redaktörsmanual för nya mallar

Utbildningar i nya mallar

SUs webb i nya mallar

På den här sidan hittar du information om kring struktur, innehåll och uppdelning av nya webben, webborganisation och nya arbetssätt, och hur uppbyggnadsfasen sker i steg med utrullning av utbildningar i takt med utveckling av nya mallar.

Lanserade webbplatser - hela och delar

Vissa webbplatser går helt över i nya mallar, andra delar upp innehåll på su.se, su.se/english resp. Medarbetarwebben. 

Om webbprojektet Webb2021

Anna Karin Haspe. Foto: Ingmarie Andersson

Nu lanseras nya SU-webbar

Ett av universitetets stora utvecklingsprojekt är webb2021. I en filmad intervju berättar projektledare Anna Karin Haspe om bakgrunden, och vad som händer på de centrala externa webbplatserna och på institutionernas webbplatser.