– Den nya webben ett viktigt steg vår ambition att förenkla vardagen för studenter och medarbetare. Vi får nu en modern webb som bland annat möter kraven på tillgänglighet, ökar sökbarheten och gör det möjligt att föra över information automatisk mellan olika webbsidor. Jag vill rikta ett stort tack till alla som varit involverade i projektet och inte minst projektledningen som jobbat hårt med detta under en lång tid, säger universitetsdirektör Eino Örnfeldt.

De nya webbplatserna har utvecklats med utgångspunkt i användarnas behov och med höga krav på tillgänglighet och användbarhet. Målet är att du som besökare enklare ska hitta det du söker och att innehållet presenteras på ett sätt som upplevs som både relevant och inspirerande.

Vad är nytt?

I den första fasen av projektet lanserade vi en ny utbildningsingång och utbildningskatalog, med luftigare och tydligare design och ny funktionalitet. För att du som besökare snabbt ska hitta rätt finns till exempel genvägar som du når direkt från vår toppmeny och som utvald läsning nedtill på sidorna. Målsättningen med våra nya webbplatser de ska fungera bra oavsett om du besöker vår webb med dator eller mobil.

Nu lanserar vi hela våra centrala webbplatser i nya mallar, med ingångar för forskning, om universitetet och startsida. Varje ingångssida har en specifik design för att möta besökarens behov och startsidan fungerar som skyltfönster för hela vår verksamhet.

– Lanseringen av våra nya webbplatser är ett efterlängtat lyft som kommer att ha stor betydelse för universitets kommunikation med studenter, forskare, samarbetspartners och andra aktörer i samhället. Vi kan nu lyfta fram och ge inblick i vår breda verksamhet på ett både tillgängligt och mångfacetterat sätt i både text, bild och film, säger kommunikationschef Linda Carlsson.

Fortsatt arbete

Parallellt med utvecklingen av de centrala webbplatserna pågår arbete med att föra över institutioners och centras webbplatser i nya mallar. När det är klart får den centrala forskningsingången ytterligare innehåll som projektsidor och temasidor. Sist kommer vår sökfunktion att vara helt ombyggd.
Från oktober börjar institutionerna att lansera sina nya utbildningsingångar.

– Webbprojektet avslutas i mitten av nästa år. Då ska universitetets webbplatser fungera i ett sammanhängande system med integrationer och smart funktionalitet. Besökaren ska vara i fokus och arbetsprocesserna för webbinnehåll ska vara enklare för alla våra medarbetare, säger Anna Karin Haspe, Kommunikationsavdelningen, projektledare för webbprojektet.

Universitetets digitaliseringsarbete

Lanseringen av våra nya webbplatser innebär första steget i att stärka Stockholms universitets digitala närvaro.
Vi kommer fortsätta att förbättra universitetets övriga webbplatser och digitala verktyg för att skapa en mer enhetlig användarupplevelse för besökare, medarbetare och studenter.