På grund av en nyupptäckt kritisk sårbarhet i plattformen Confluence (Samarbetsyta) begränsas åtkomsten till Confluence för att minska risken under tiden som arbete pågår med att åtgärda sårbarheten.

Begränsningen innebär att det endast är möjligt att nå Confluence för användare som befinner sig på campus, eduroam eller är ansluten via VPN.
Åtkomstbegränsningen införs 3 juni och gäller tills vidare.