Om du har problem att logga in på ditt universitetskonto från den 9 maj 2022 beror på att du inte uppgraderat ditt konto till en tillitsnivå. Som tidigare meddelats krävs en tillitsnivå på minst SWAMID AL1 för att du som medarbetare ska kunna logga in.

De användare som inte uppgraderat före 9 maj har fått sina konton spärrade och måste uppgradera dem innan det går att logga in igen. 

För att uppgradera kontot se instruktioner i Serviceportalen 

Gör helst uppgraderingen när du är på plats på universitetet, annars måste du vara ansluten via VPN.

This article in English