Vad betyder tillitsnivå?

Stockholms universitet är en del av federationen SWAMID och behöver därför följa deras regler för hur konton hanteras. En av reglerna är Tillitsnivåer på konton. Enkelt förklarat är det en indikation på hur säkra vi är på vem som innehar ett universitetskonto. På den lägsta nivån (AL1) kan det vara personen som själv lämnat uppgifterna och på de högre (AL2) har någon gjort en legitimationskontroll.

Väldigt många användare saknar fortfarande tillitsnivå på sitt universitetskonto, och i och med det rådande världsläget måste alla medarbetare vid universitetet minst ha tillitsnivå AL1 av säkerhetsskäl.

Fler och fler system kommer kräva högre tillitsnivåer i framtiden. För att skaffa sig en framtidssäker tillitsnivå är det klokt att redan nu sikta in sig på SWAMID AL2. I vissa fall (ej svenskt personummer och/eller tekniska problem) är SWAMID AL1 ett alternativ. 

Vad innebär det för dig?

Om ditt konto saknar tillitsnivå måste du uppgradera dig till minst AL1. Det gör du genom att gå till su.se/aktivera. Ett vanligt lösenordsbyte räcker inte, du måste uppgradera ditt konto via su.se/aktivera. Gör helst detta när du är på plats på universitetet. Har du inte möjlighet att vara på plats måste du vara uppkopplad med VPN när du uppgraderar kontot.

Du hittar alla instruktioner i Serviceportalen

Om du vill kontrollera vilken tillitsnivå ditt konto har kan du gå till kontohantering.su.se och välja Universitetskonto -> Organisationstillhörighet.

Vad händer nu?

Alla användare som saknar tillitsnivå på sina konton behöver uppgradera till minst AL 1 så snart som möjligt men innan den 9 maj. Den 9 maj kommer alla konton som inte uppgraderat att återställas. Detta innebär att det inte kommer gå att logga in med universitetskontot utan att först uppgradera kontot.  

I dagarna får alla SUKAT-ansvariga ett mejl som innehåller namn på berörda användare på deras institution/motsvarande, för att de ska kunna bistå med information och ev. engångskod för att uppgradera kontot. Vänd dig i första hand till din SUKAT-ansvariga för hjälp med detta, Helpdesk hanterar inte lösenord och kan inte heller hjälpa till med engångskoder. 

This article in English