Hackare som använder virus för cyberattack

Cyberhotbilden i hela Europa inklusive Sverige, är större än tidigare med anledning av situationen i världen. Såvitt IT-avdelningen kan bedöma har hotbilden mot just universitet inte förändrats men det kan naturligtvis komma att ändras.

IT-avdelningen uppmanar alla användare att vara extra vaksamma och misstänksamma mot mejl med bifogade filer och länkar eller från okända avsändare. Även om ett mejl ser ut att komma från en kollega eller chef så kan det vara förfalskat. Bifogade filer och länkar är att ett vanligt sätt att fiska lösenord eller installera skadlig kod på din dator. Om du får ett mejl från någon som är annorlunda eller konstigt formulerat, motring gärna till den som ser ut att ha skickat mejlet och dubbelkolla innan du agerar på något i mejlet. 

Några generella säkerhetstips

  • Var alltid försiktig med att klicka på länkar i mejl eller öppna bifogade filer

  • Använd säkra lösenord och byt lösenord regelbundet

  • Återanvänd inte samma lösenord på flera tjänster/system

Om du får mejl som verkar misstänkt kan du rapportera det till Helpdesk via Serviceportalen. Spara mejlet så att du kan skicka in det till Helpdesk vid behov.

This article in English