Projektet för att införa ett nytt verktyg för digital examination, Inspera, är nu i en fas där pilottester pågår i ett antal kurser.

Eftersom projektet har haft utmaningar med resurstilldelning har projektets styrgrupp beslutat om en reviderad tidplan och att dela upp projektets leverans i två delar.

Uppdelningen innebär att Inspera blir tillgängligt för hemtentor och tentor/duggor i andra salar än i de centrala tentamenssalarna från och med april. En förutsättning för att börja använda verktyget är genomgången utbildning i Inspera. Till att börja med kommer ett begränsat antal institutioner att erbjudas att börja använda Inspera och något senare blir verktyget tillgängligt för hela universitetet.  

Projektets andra del omfattar salstentamen i de centrala tentamenssalarna. Där pågår ett intensivt planeringsarbete och mer information om denna del kommer senare.