Om du inte konfigurerat LDAP kan du bortse från den här informationen.

Från och med 16 februari kommer ldap.su.se inte ha stöd för okrypterad trafik (port 389). Detta innebär att sökningar i SUKAT via port 389 inte längre kommer fungera. IT-avdelningen hänvisar istället till den krypterade porten 636. Om du vet med dig att du har system, skript eller t. ex. har konfigurerat LDAP i din Thunderbird behöver du byta till port 636 och säkerställa att du har en säker förbindelse (LDAPS).  För Thunderbird se länkad artikel i Serviceportalen nedan.

Själva förändringen träder i kraft den 16 februari, men det går utmärkt att redan nu byta port och protokoll.