Tillgången till Samarbetsyta (Confluence) är begränsad på så sätt att det bara går att komma åt tjänsten inom Sverige eller uppkopplad med någon av universitetets VPN-tjänster. IT-avdelningen arbetar kontinuerligt med att tillgodose god säkerhet för alla våra IT-system och denna åtgärd är ett steg i detta arbete.