Den tidigare aviserade förändringen av hantering av förnamn i Ladok har nu trätt i kraft. Förändringen innebär att alla förnamn som finns i folkbokföringen synkas till Ladok för alla som inte angivit tilltalsnamn hos Skatteverket (tidigare synkades bara ett namn). Informationen i Ladok synkas i sin tur till SUKAT.

Det är många användare som påverkats av förändringen eftersom det är vanligt att ens tilltalsnamn inte är det namn som står först i den registrerade ordningen hos Skatteverket. Det finns också exempel på personer som fått sina namn felaktigt registrerade som dubbelnamn.

Anledningen till förändringen är att den tidigare hanteringen krävde en omfattande administration och manuellt arbete. Förändringen är också en del i att förenkla administrationen och gå mot mer standardiserad hantering av uppgifter. Det innebär att det från och med nu är varje persons ansvar att uppdatera sina uppgifter hos Skatteverket. 

Det är enkelt och kostnadsfritt att ange tilltalsnamn hos Skatteverket, och det tar bara ett par minuter, se länk nedan. När du har angett tilltalsnamnet där tar det något dygn innan information i Ladok och SUKAT uppdateras.

Information om den här förändringen har gått ut i form av mejl till berörda personer och SUKAT-ansvariga, samt som webbnyhet.