IT-avdelningen har precis påbörjat ett arbete med ett nytt telefoniavtal. Universitetets befintliga avtal med nuvarande leverantör Tele2 löper ut i september 2022. Just nu befinner vi oss i analysfasen av ett nytt avrop, och mer information kommer när vi har kommit lite längre.