Spam management (Most photos)

Skräppostfilter eller spamfilter hjälper till att avgöra vilka mejl som är legitima och vilka som kan anses vara skräppost (s.k. spam). IT-avdelningen kommer under sommaren (med start v. 27) att byta universitetets spamfilter mot ett som är mer träffsäkert än det gamla filtret. Förutom att du förhoppningsvis kommer få en mindre mängd spam innebär bytet en del förändringar för dig som användare, men mest till det bättre.

Inga mejl till skräppostmappen

Den största skillnaden blir att mejl som filtret tolkar som spam kommer istället för att hamna i din skräppostmapp att återsändas till avsändaren med ett meddelande om att mejlet inte har levererats. Det gör att du som användare inte längre behöver ta ansvar för att regelbundet kontrollera din skräppostmapp som du måste i dagsläget.
Om ett ”legitimt” mejl återsänds får avsändaren en tydlig signal om att mejlet inte nått fram och kan vidta lämpliga åtgärder. Eftersom det nya filtret är mer träffsäkert än det gamla är risken för detta väldigt liten eller minimal.
Om du föredrar att få skräpposten till en skräppostmapp även i fortsättningen kan du själv ändra inställningen för just dina mejl, men observera då att du själv måste ansvara för att regelbundet gå igenom mejlen där då de räknas som inkommen handling. Instruktioner för hur du ändrar dessa inställningar finns i Serviceportalen.

Ingen träning av spamfilter

Eftersom det nya filtret är mer effektivt finns inte längre någon anledning för enskilda användare att ”träna” spamfiltret. Den knapp som du kanske haft i Outlook för detta kan alltså avinstalleras. Du som har Arbetsplatstjänsten kan göra det själv via Software Center.

Massutskick och storlek på mejl

Det nya filtret hanterar s.k. bulkmejl lite annorlunda vilket gör att det finns en chans att fler legitima massutskick kommer släppas igenom till din inkorg. 
En annan enkel förändring i och med spamfilterbytet är att den maximalt tillåtna storleken på mejl nu blir 40MB (istället för som tidigare 50MB). 

Det finns ett antal artiklar i Serviceportalen med information om hur du kan förändra inställningarna i spamfiltret för dig själv; bland annat:

Har du frågor om bytet av spamfilter är du välkommen att kontakta Helpdesk via Serviceportalen.