För en tid sedan spärrades åtkomst till mejl från utlandet på grund av ett säkerhetshål i e-postsystemet Microsoft Exchange. Detta var en nödvändig åtgärd för att förhindra intrång i universitetets e-postsystem. Nu har Microsoft kommit ut med de säkerhetsuppdateringar som krävs för att kunna öppna från utlandet igen och dessa är installerade i våra system. Därför går det nu bra att komma åt mejl även från utlandet igen. IT-avdelningen rekommenderar dock alltid att du använder VPN när du inte är på plats på campus.

Den här artikeln på engelska