Fjärranslutning (VPN) är en krypterad förbindelse till universitetets nätverk som ger användare möjlighet att ansluta från valfri plats med internetanslutning med liknande funktionalitet som från sin ordinarie arbetsplats. VPN står för "Virtual Private Network" och är en vanligt förekommande lösning för säker anslutning till skyddade nätverk.

Med hjälp av VPN kan du till exempel komma åt filerna i din hemkatalog och system inom SU (t. ex. Raindance/Mercur) och biblioteksdatabaser. Just nu är även tillgången till e-post via Exchange/webmail begränsad för användare utomlands, även detta löses genom att använda VPN.

När det gäller e-postbegränsningen vet vi inte hur länge den kommer vara. Vi är helt beroende av att Microsoft kommer ut med de säkerhetsuppdateringar som krävs för att täppa till säkerhetshålet. Så fort dessa finns och är installerade kan vi ta bort den tillfälliga begräsningen.

I vissa fall kan det vara så att din institution/motsvarande har begränsat resurser eller system till ett specifikt lokalt nätverk. Kontakta då ansvarig på institutionen och hör om denna resurs kan tillgängliggöras på SU- nätverket.

Det finns för närvarande två olika VPN-tjänster på SU; en som endast fungerar för datorer anslutna till Arbetsplatstjänsten, och en som fungerar för alla datorer och även mobila enheter.

Installation av VPN på datorer anslutna till Arbetsplatstjänsten görs när du är ansluten till universitetets nätverk (helst med nätverkskabel). Det kan alltså vara bra att passa på att göra detta när du ändå har något annat ärende till campus. 

This article in Englsih:

Securely connect to the university’s network via a virtual private network/VPN


Anslut till VPN från datorer med Arbetsplatstjänsten
Konfigurera och anslut med VPN-klienten WireGuard (kräver att du har administratörsbehörighet på datorn)