Per von Bahr

Med hjälp av gott samarbete mellan många olika instanser både inom och utanför SU finns nu den nya forskningsdatalagringen på plats. Projektet har drivits av överbibliotekarie Wilhelm Widmark, forskningsdatateamet och IT-avdelningen tillsammans med SUNET.
Tack vare att SU gick in och garanterade att vi skulle nyttja minst två Petabyte lagring kunde SUNET dra igång arbetet med att bygga en lagringstjänst med ambition att täcka alla svenska lärosäten. Lagringslösningen är uppbyggd så att SUNET (Swedish University Computer Network) har en serverhall som de ansvarar för på varje anslutet lärosäte. De olika serverhallarna är sammankopplade med varandra vilket dels gör det lättare för forskare som byter lärosäte att alltid ha åtkomst till sin data samt även möjliggör säkerhetskopior som är utspridda geografiskt för ökad säkerhet.

— Lagringslösningen har alla fördelar som en molntjänst har; det är skalbart, det är enkelt att dela data men allt finns i ett ”privat moln” i Sverige och hanteras av ett svenskt företag vilket garanterar att vi inte hamnar i problem liknande de som tidigare uppkommit med anledning av Cloud Act och Schrems II-domen och liknande,säger Per von Bahr som är samordnande förvaltningsledare på IT-avdelningen som drivit projektet tillsammans med Wilhelm Widmark och Sabina Anderberg från Frescatibiblioteket.

Rent praktiskt går det till så att varje forskare får tillgång till 200 GB lagring kostnadsfritt att använda på det sätt som hen önskar. Finns det behov av ytterligare lagringsutrymme så går det bra att beställa och så debiteras institutionen sex öre per extra GB och månad. Det går att nå lagringsytan på olika sätt, bland annat via ett webbgränssnitt eller en klient som installeras på datorn som kan synka data. Det finns även möjlighet att direktkoppla olika typer av utrustning som t. ex. mikroskop och liknande.

En framgångsfaktor för projektet var den nya IT-organisationen där man arbetar med hela livscykeln för forskningsdata och dess rörelse genom olika IT-stödsystem i tanken. IT-arkitekterna var med redan från början och man samlade Helpdesk, arkivarier, kuratorer och naturligtvis forskarna i samma forum så att alla kunde lägga fram sina behov tidigt i processen. Bland annat tack vare detta är lagringen kopplad direkt till repositoriet Doris där forskarna publicerar sin data och där arbete nu sker med integration mot t.ex. kommande e-arkiv. 

— En ytterligare fördel är att det kommit ny lagstiftning för den här typen av tjänster vilket gör att det som lagras omfattas av sekretess och inte anses expedierade, dvs inte automatiskt blir offentlig handling, säger Per von Bahr. Det gör också att andra delar av SU:s administration kan dra nytta av lagringslösningen.

Forskare och doktorander kan nå sina personliga 200Gb via länken https://fd.su.se och mer information finns här
Där finns även information hur forskare, forskargrupper eller administrativ personal kan beställa extra lagringsyta för sina projekt.